Her består arbeidsoppgavene av vanlig kioskarbeid. Påfyll av varer, salg samt å betjene kasseapparat.