Arbeid med bistand (AB) skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv. Tiltaket kan gis i form av kartlegging, bistand til å finne egnet arbeidsplass, tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, samt råd og veiledning til arbeidsgiver/tiltaksarrangør.

Arbeid med bistand (AB) retter seg mot personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid og som har behov for tilrettelegging og oppfølging for å få eller beholde arbeid.

Et godt nettverk av lokale bedrifter gjør at vi sammen skaffer faste stillinger til mange av jobbsøkerne. At mange bedrifter vi samarbeider med tar kontakt med oss og tilbyr jobb, tar vi som en anerkjennelse på at vi lykkes i vårt arbeid.