Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes mulighet til å komme i arbeid eller utdanning.

Tiltaket kan også inneholde veiledning knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og ernæring.

Tiltaksarrangøren skal ved oppstart vurdere deltakernes ønsker, ressurser og utviklingsbehov knyttet til den konkrete arbeidsplassen. Vurderingen skal resultere i en plan for gjennomføringen. Planen skal godkjennes av NAV. Tiltaksarrangør skal sikre det faglige innholdet i tiltaket.

Målet er i samarbeid med den enkelte å finne den riktige avklaringen/løsningen videre. Det være seg arbeid, utdanning, trygdeløsninger eller kombinerte løsninger.