DELTAKER

Deltaker

Velkommen som deltaker og arbeidssøker hos Oddaprodukt. Hos oss får du en personlig jobbkonsulent og sammen lager dere en handlingsplan som hjelper deg på veien mot jobb.

Vi har en rekke ulike tiltak litt avhengig av hvor i jobbsøkerprosessen du står. For mange vil det være aktuelt med en arbeidsutprøving først, mens andre trenger å få vurdert sin arbeidsevne. Uansett hvor du står har vi et tilbud som passer for deg. Ta kontakt med din NAV-veileder for innsøking til våre tiltak.

AFT – Arbeidsforberedende trening (18 – 67 år)

Formålet med AFT-tiltaket er å bidra til at personer med usikre yrkesmessige forutsetninger kan komme i ordinært arbeid, søke utdanning eller nyttiggjøre seg andre hensiktsmessige tiltak. Vi benytter ekstern praksis ute i bedrifter som en viktig del av tiltaket når det er hensiktsmessig. Tiltaket er tidsbegrenset. Vi tar utgangspunkt i dine interesser og ferdigheter, og sammen lager vi handlingsplaner som skal styrke dine karriereferdigheter.

AVKLARING
Tiltaket kartlegger dine styrker og din arbeidsevne gjennom veiledning og aktiviteter hos oss. Du får kunnskaper og ferdigheter om hva du kan trives med å mestre godt i arbeid, og om krav og muligheter i arbeidslivet.
Vi har arbeidsutprøving hos et stort antall samarbeidsbedrifter. Du får mulighet til å prøve ut dine interesser, ferdigheter og din arbeidsevne. Sammen lager vi en plan for aktiviteter for å stå i, eller komme tilbake i jobb.

VTA – Varig tilrettelagt arbeid
Du blir fast ansatt hos oss og jobber i en av våre avdelinger. VTA er for deg som har varig uførepensjon, eller som i nær fremtid vil få det. Du har behov for en jobb der arbeidsoppgavene og arbeidstiden er tilpasset deg. Målet er å gi et godt arbeidstilbud og samtidig jevnlig vurdere muligheten for ekstern jobb, utdanning eller overføring til andre tiltak. I tillegg til uførepensjon fra NAV får du en liten lønnsgodtgjørelse.

RETTIGHETER
Som deltaker hos oss har du rett til:

 • et trygt og utviklende arbeidsmiljø
 • være trygg på at taushetsplikten overholdes
 • få innsyn i dine personopplysninger
 • bli informert om endringer av betydning for deg
 • yrkesskadeforsikring så lenge du er i tiltak
 • gi tilbakemelding på dine erfaringer med å være i tiltak hos oss
 • fremsette en skriftlig klage

PLIKTER
Som deltaker hos oss har du ansvar for:

 • bidra til et godt arbeidsmiljø ved å vise respekt for andre
 • møte til avtaler
 • gi beskjed ved fravær
 • yte ditt beste for å gjennomføre oppgavene du får
 • overholde taushetsplikten
 • overholde arbeidsreglementet

Alle som er i tiltak hos oss får mulighet til å delta i vår brukerundersøkelse. Undersøkelsen er helt anonym og vil hjelpe oss å forbedre våre tiltak. Brukerundersøkelsen gjennomføres når tiltaket avsluttes. Linken til undersøkelsen finner du her.

Vi ønsker hele tiden å bli bedre for å kunne tilby våre deltakere det beste tilbudet. Bruker du skjemaet her kan du gi oss din tilbakemelding på jobben vi gjør.

Fagansvarlig Attføring og kompetanse
Anette Lunde
Tlf: 416 53 288

Arbeidsveileder Avklaring
Trude Bleie Strand
Tlf: 988 51 313

Tiltaksansvarlig VTA
Bjørn Vivelid
Tlf: 958 82 013

Her er en oversikt over organisasjoner og offentlige kontorer som kan bistå ved behov.

AA – Anonyme alkoholikere
Tlf.: 911 77 770 / www.anonymealkoholikere.no

ADHD Norge
Tlf.: 67 12 85 85 / www.adhdnorge.no

Arbeidslivstelefonen
Tlf.: 815 44 544 / www.arbeidslivstelefonen.no

Landsforbundet mot stoffmisbruk
Rådgivning og støttetelefon for pårørende
Tlf.: 815 00 205 / www.motstoff.no

Mental Helse Ungdom
Tlf.: 918 37 024 / mhu@mhu.no / www.mentalhelse.no

Mental Helse hjelpetelefon
Tlf.: 116 123 (hele døgnet) / www.mentalhelse.no

NA – Anonyme narkomane
Tlf.: 905 29 359 /www.na.no

NAV
Odda, Ullensvang
Tlf.: 55 55 33 33
www.nav.no

Ullensvang Kommune
Servicekontoret, tlf.: 53 65 40 00

Rustelefonen 08588
Driftes av Rusmiddeletaten og Helsedirektoratet
Tlf.: 08588 / www.rustelefonen.no

Røde Kors-telefonen for barn og ungdom
Tlf.: 800 33 321 / www.sidetmedord.no
Du kan skrive en e-post og få svar. Du kan være anonym. Driftes av Mental Helse.