Ansatte

Ansatte

Daglig Leder:

Bjørn Vivelid : 95 88 20 13

Kundemottak/arbeidsleder Vaskeri:

Teresa Mangerøy: 55 09 28 88

Arbeidsveileder Vaskeri:

Jarle Leifsen: 40 03 57 80

Arbeidsveileder Mekanisk:

Ole Johnny Sørsand: 40 03 55 30

Arbeidsveileder Ute-gruppe:

Tore Mathiassen: 91 52 51 15
Ove Bolstad: 95 36 70 09

Attføringsleder / Avklarings-tiltak:

Malin Hansen: 90 99 13 91

Arbeidsveileder Bruktbua / HMS-ansvarlig

Jan Petter Saga 40 44 80 06