Ansatte

Ansatte

Daglig Leder:

Bjørn Vivelid : 95 88 20 13

Avdelingsleder Vaskeri:

Teresa Mangerøy: 55 09 28 88

Arbeidsveileder Vaskeri:

Jarle Leifsen: 40 03 57 80

Arbeidsveileder Vaskeri:

Mona Lande: 93 63 81 24

Avdelingsleder Mekanisk / Driftsleder:

Bernt Nilsen: 90 58 30 54

Arbeidsveileder Ute-gruppe:

Tore Mathiassen: 91 52 51 15
Ove Bolstad: 95 36 70 09

Avklarings-tiltak / Attføring:

Anette Lunde: 41 65 32 88

Arbeidsveileder Bruktbua

Guri Hansen 95 18 58 37