ANSATTE

Administrasjon

Bjørn Vivelid

Daglig Leder

95 88 20 13

Trude Bleie Stand

Arbeidsveileder Avklaring

45 27 86 91

Anette Lunde

Fagansvarlig Attføring & Kompetanse

41 65 32 88

Vaskeri

Teresa Mangerøy

Avdelingsleder Vaskeri

55 09 28 88

Jarle Leifsen

Arbeidsveileder Vaskeri

40 03 57 80

Mona Lande

Arbeidsveileder Vaskeri

93 63 81 24

Ute-Gruppe

Ove Bolstad

Arbeidsleder Ute-Gruppe

95 36  70 09

Mekanisk-Verksted

Bernt Nilsen

Avdelingsleder Mekanisk / Driftsleder

90 58 30 54

Bruktbua

Guri Kleppe-Hansen

Arbeidsleder Bruktbua

95 18 58 37