Arbeidstrening - AFT

Alle har evne til å bidra i arbeidslivet og samfunnet, om de får sjansen og tilrettelegging!

Med arbeidsforberedende trening ( AFT) gjennom Oddaprodukt får du tilrettelegging, oppfølging og hjelp til å finne dine styrker og nye jobbmuligheter!

laptop-g2c165d8d7_1920

Du synes det er vanskelig å komme seg i jobb?

 

Har du vansker med å finne jobb eller å velge rett utdanning? Om du har ingen eller høy utdanning, arbeidserfaring eller ikke, helseutfordringer og tilretteleggingsbehov, da kan vi hjelper deg via AFT.

 

AFT er et individuelt tilpasset tiltak for deg som har som mål å komme ut i ordinært arbeid eller utdanning.

Vi benytter intern praksis hos oss og ekstern praksis ute i bedrifter som en viktig del av tiltaket når det er hensiktsmessig. Vi ønsker å hjelpe deg med å få erfaringer fra forskjellige yrker, for å finne din jobbmatch, basert på dine interesser og motivasjon.

Vi tar utgangspunkt i dine interesser og ferdigheter, og sammen lager vi handlingsplaner som skal styrke dine karriereferdigheter.

AFT tiltaket vårt er også tilpasset som språkpraksis kombinert med arbeidpraksis for arbeidssøkere som er ikke norsktalende eller som delvis behersker norsk.

Vi har troen på deg!

Vi har troen på at alle mennesker kan bidra i arbeidslivet, det gjelder bare å finne sine styrker og resursser. 

Vi hjelper deg med motivasjon, de rette verktøyene og veiledning , slik at du kan finne ut av dine sterke sider. Hos oss får du en personlig jobbkonsulent og sammen lager dere en handlingsplan som hjelper deg på veien mot jobb

Arbeidstrening passer for de som har nedsatt arbeidsevne, eller av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.

Dette kan vi tilbyr deg:

  • Samtaler, individuell oppfølging

  • Kurs og arbeidspraksis hos Oddaprodukt eller ekstern arbeidspraksis med våre samarbeidsbedrifter.

  • Hjelp til å finne arbeid eller utdanning tilpasset dine behov

Varighet

AFT kan som hovedregel ha en varighet på inntil ett år, med mulighet til forlengelse i ytterligere ett år. Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

Når du deltar på tiltaket “arbeidsforberedende trening”, er du ikke ansatt hos arbeidsgiveren, men mottar ytelser fra NAV.

HVORDAN SØKER DU?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Du og en NAV-veileder vil i fellesskap vurdere om AFT er noe for deg. NAV-veilederen kan søke deg inn på tiltaket.

Nyttig å vite

Hvis du får stønad til livsopphold- for eksempel arbeidsavklaringspenger, beholder du ytelsen mens du deltar på tiltaket. Hvis ikke, kan du ha rett på tiltakspenger.

Sammen
er vi sterke!