Elev arbeidspraksis (EAP)

Vi alle er forskjellige, det finnes de som ha behov for litt hjelp og de som trenger kanskje litt mer hjelp og tilrettelegging og det er nettopp disse som trenger litt ekstra hjelp, vi vil hjelper med denne tilrettelagt arbeidspraksis.

Dette er for elver som trenger tilrettelagt arbeidspraksis eller som ikke har utbytte av ordinær undervisning!

Hva er elev-praksis?

Elev arbeidspraksis er en tilrettelagt ordning for deg som er elev, som får eller har behov for spesialundervisning eller spesifikk tilrettelegging.

Etter endt ungdomsskole kan du om ønskelig ha spesialundervisning i bedriften eller gå et løp som lærekandidat etter foretrukken modul, oddaprodukt har 3 fag retninger til utvalg dagen i dag, for mer info se “Lærekandidat”.

forutsetning for arbeidspraksis kan og være at det er et realistisk mål at du skal kunne gå ut i ordinært arbeid eller varig tilrettelagt arbeid gjennom VTA  eller KTA (Kommunalt tilrettelagt aktivitet) etter videregående.

Mer om målgruppen!

Elev arbeidspraksis er egnet for elever som får eller har behov for spesialundervisning eller spesifikk tilrettelegging, derfor er dette aktivitet godt egnet for elever som  trenger særskilt tilrettelegging eller ikke har utbytte av ordinær undervisning.