Varig tilrettelagt - VTA

Du blir fast ansatt hos oss, får abreidsavtale og jobber i en av våre avdelinger. VTA er for deg som har varig uførepensjon, eller som i nær fremtid vil få det. Du har behov for en jobb der arbeidsoppgavene og arbeidstiden er tilpasset deg. Målet er å gi et godt arbeidstilbud og samtidig jevnlig vurdere muligheten for ekstern jobb, utdanning eller overføring til andre tiltak. I tillegg til uførepensjon fra NAV får du en lønnsgodtgjørelse fra Oddaprodukt.

Vi kan tilby deg følgende arbeidsoppgaver:

  • Verksted

  • Vedproduksjon

  • Vaskeri

  • Utegruppe

  • Bruktbutikk

Formål:

  • Tilby arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne, og som bidrar til å utvikle ressurser hos den ansatte gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

  • Arbeidsplassen skal være en trygg og god arena for vekst og utvikling.

  • Tilby veiledning og støtte hvis ansatte har ønske om å prøve seg ut i ordinært arbeid.

 

Hvem kan få tilbud om VTA?

Dersom du har, eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd, kan du være aktuell for en varig tilrettelagt arbeidsplass hos oss.

Varighet

Varig tilrettelagt arbeid vil si at din arbeidskontrakt ikke vil inneholde noen tidsbegrensning.

person_red_Handsup_shadow

Hvorfor kan VTA være bra for deg?

En av våre VTA ansatte vil gir deg en liten forklaring ut ifra hans synspunkt og erfaring.

Etter 6 år på AAP og 1 år som ufør kjente jeg på meg at det var noe som mangler i hverdagen min, et sted der jeg kunne være, å bli verdsatt, enten noen dager i uken eller hver dag. Jeg fikk tilbud om en ledig VTA plass hos Oddaprodukt.  Over lengre tid slet jeg både fysisk og psykisk. VTA plassen hjalp meg til å bli i bedre form igjen, spesielt mentalt.

Bare det å ha et sted der man kan være sosial, er veldig viktig for hvert enkelt menneske. Ut ifra min erfaring, kan jeg trygt si at det er bedre å komme seg ut, enn å stenge seg inne hjemme og bli usosial. Selv om vi er uføre og har nedsatt arbeidsevne, så har vi likevel litt igjen, som vi kan bidra med.

Jeg kan trygt si, at uten VTA plassen min, ville jeg ikke hatt det like bra i hverdagen som dagen idag

Hilsen en VTA Ansatt hos Oddaprodukt.