Våre Verdier

Våre verdier styrer hvordan vi utfører våre tjenester og hvordan vi forholder oss til våre deltakere, medarbeidere, kunder og andre samarbeidspartnere. Verdidokumentet er vårt daglige arbeidsverktøy.

Våre verdier bygger på:

Livskvalitet: 

er den viktigste verdien vi jobber etter i Oddaprodukt. Med raushet ønsker vi å forstå hele mennesket, og med samarbeid legger vi best mulig til rette for den enkeltes muligheter.

Livskvalitet handler om å oppleve glede, mening, tilfredshet, trygghet og tilhørighet. Det handler også om å ha mulighet til å benytte personlige styrker, føle interesse og engasjement, samt oppleve sosial anerkjennelse og støtte. Livskvalitet og trivsel påvirkes av en rekke ulike faktorer – som gener og personlighet, mestring, sosial støtte, positive og negative livshendelser, tilknytningsforhold, kultur og andre ting som samfunnsforhold og økonomi.

Tiltak som retter seg mot slike sentrale faktorer, og som legger til rette for positive faktorer som opplevelse av glede, sosial deltagelse, mestring, egenkraft og mening, er viktige mål for oss.

team-spirit-2448837_1920

Menneskeverd: 

Alle mennesker har sine problemer, utfordringer eller andre forskjeller. Men dette betyr ikke at det ene menneske er mindre eller mer verd enn den andre.

Selv om vi er ganske så forskjellige mennesker, så er vi alle like mye verdi! Derfor har vi klare retningslinjer i for like verd og inkludering i vår bedriftpolitikk.

Ingen skal stå utenfor, fordi du er like verd som alle andre mennesker og like viktig.

Mestring: 

Vi legger til rette for interesse og engasjement, slik at alle har mulighet til å kunne utvikle seg og nå sine mål.

Mestring skaper og øker motivasjon, og vi legger til rette for at den enkelte skal føle mestring ved å bidra til å sette realistiske mål.

Mestring gi oss også bedre livskvalitet, fordi man føler seg mer inkludert, respektert og verdsatt, som alle andre mennesker! Dette er viktig, for å styrke oss for å kunne nå målene i livet vårt.