Hjelpesenter

På denne siden vil du få hjelp til å finne fram til de aller viktigste plasser på nettet, med nyttige informasjoner. 

Rask psykisk helsehjelp

Tlf.: 477 55 648

www.ullensvang.kommune.no

NAV

Tlf.: 55 55 33 33

www.nav.no

Arbeidslivstelefonen

Tlf.: 815 44 544

www.arbeidslivstelefonen.no

Ullensvang Kommune

tlf.: 53 65 40 00

www.ullensvang.kommune.no

Mental Helse Ungdom

Tlf.: 918 37 024

www.mentalhelse.no

Mental Helse telefon

Tlf.: 116 123 (hele døgnet)

www.mentalhelse.no

Anonyme narkomane

Tlf.: 905 29 359

www.na.no

Rustelefonen 08588

Tlf.: 08588

www.rustelefonen.no

ADHD Norge

Tlf.: 67 12 85 85

www.adhdnorge.no

Rus Info

Tlf.: 815 00 205

www.rusinfo.no

Anonyme alkoholikere

Tlf.: 911 77 770

www.anonymealkoholikere.no

Sidetmedord.no

Tlf.: 800 33 321

www.sidetmedord.no