For arbeidsgivere

Oddaprodukt hjelper små og store bedrifter i regionen med trygg rekruttering. Vi finner din nye kollega vederlagsfritt og kommer fram til gode avtaler for alle parter.

Arbeidssøkere hos Odda Produkt har av ulike grunner vært utenfor arbeidslivet i kortere eller lengre perioder.

Vi hjelper dem tilbake i jobb og tilbyr god oppfølging av bedriftene som bidrar til at vi får det til. Vår oppgave er å finne den beste kandidaten for din bedrift.

For mer informasjon kontakt markeds- og informasjonsleder Bjørn Vivelid tlf: +47 958 82 013, bjorn.vivelid@oddaprodukt.no