team-g6e422e463_1920

Lærekandidat

Lærekandidatordningen er ikke et arbeidsmarkedstiltak, men erfaringer som arrangør av tiltak gjør at vekstbedriftene har svært gode forutsetninger for å tilby inviduell, tilrettelagt fagopplæring i bedrift.

Hvordan funker det?

En lærling skal nå alle målene i læreplanen, men lærekandidaten sikter mot arbeidsoppgaver innenfor en begrenset del av læreplanen. Variasjonene kan være store fra elev til elev. Noen kan oppnå alle målene i VG3 læreplanen, mens noen kan ha en måloppnåelse på eksempelvis 50%. Det er mulig å gjøre om en opplæringskontrakt til en lærekontrakt og omvendt undervegs i læreløpet.

PXL_20230727_100252899

Hvem passer det?

Lærekandidatordningen er tilpasset de som ønsker videregående opplæring i bedrift, men som ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- og svenneprøven. De får individuelt tilpasset opplæring i utvalgte deler av læreplanen. Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse. Grunnkompetansen skal rette seg mot et reelt behov i arbeidslivet og gi grunnlag for varig arbeid. Ordningen gjelder både for ungdom og voksne.

Hvem kan søker om Lærekandidat plass?

  • Søkere med ungdomsrett

  • Søkere med omfattende tilretteleggingsbehov

  • Søkere med rett til videregående opplæring og spesialundervisning

  • Søkere med sakkyndig vurdering fra praktisk-pedagogisk tjeneste (PPT)

  • Søkere med individuell opplæringsplan

Felles for alle er at vi vil skape grunnlag for personlig mestring og vekst i et godt og trygt arbeidsmiljø. Personens egne forutsetninger er utgangspunktet. Vi ser muligheter – ikke begrensninger. Oddaprodukt er en kompetansebedrift utenom det vanlige. Forretningsmessig virksomhet og reell verdiskapning, er i denne sammenheng et virkemiddel og en forutsetning for å bidra til utvikling av den enkelte.

Vi tilbyr følgende fag i Oddaprodukt

Læreplan i VG3 Logistikkfaget

(LOG03-02)

Vg3 logistikkfaget handler om lagring, interntransport og klargjøring av varer og gods til forsendelse. Videre å vurdere risiko ved utførelse av arbeidsoppgaver og å ivareta seg selv og kolleger i utøvelse av yrket.

logistikkskisse-1024x1024

Læreplan i VG3 Industrimekanikerfaget

(IME03-02)

Vg3 industrimekanikerfaget handler om å tilvirke, montere, reparere og vedlikeholde tekniske og mekaniske innretninger og om å planlegge arbeidet.

toolbox

Læreplan i VG3 Vaskerifaget

(VAF03-01)

Vg3 vaskerifaget handler om vask og vedlikehold av tekstiler og om å forstå sammenhengen mellom dette. Faget skal bidra til kompetanse i å behandle tekstiler på en måte som opprettholder tekstilens bruksegenskaper og utseende og forlenger deres levetid. Videre skal faget bidra til å sikre behovet for rene tekstiler i arbeids – og samfunnsliv.

stepbox-img03

Handbok Lærekandidat

kilde: Vestland Fylkeskommune