whiteboard-4876666_1280

Avklaring

Dette er et kortvarig tiltak for personer som har behov for kartlegger sin arbeidsevne, personlige ressurser. Sammen ser vi på dine muligheter i arbeidsmarkedet og i noen tilfeller vurderes utføretrygd som hensiktsmessig.

Hva gjør vi i avklaring-tiltaket?


Tiltaket kartlegger personens styrker og arbeidsevne gjennom veiledning, aktiviteter og arbeidspraksis. Fokus på å finne balansen mellom arbeid og fritid slik at hver enkelt kan fokusere på livskvalitet og mestre hverdagen.

Gjennom tiltaket er det mulighet for arbeidsutprøving hos et stort antall samarbeidsbedrifter i det ordinære arbeidslivet, på egen arbeidsplass eller intern i Oddaprodukt. Deltaker får mulighet til å prøve ut sine interesser, ferdigheter og arbeidsevne for å se hva som skal til for at vedkommende kommer seg inn i eller blir værende i arbeidsmarkedet.

Tiltakets varighet


Avklaring varer i 4 uker, i enkelte tilfeller kan tiltaket forlenges med 4 nye uker (maks 12 uker totalt).

Tiltaket er opp til 30 timer i uke, men dette inkluderer behandling, jobb, finne arbeidsplass for arbeidsutprøving, føring av loggbok, fylle ut skjema eventuell andre aktiviteter du har.

Hvem er det for?

Dette tiltaket er for personer med omfattende bistandsbehov, som trenger en mer omfattende avklaring enn det en kan får gjennom NAV. Avklaring kan omfatte både arbeidssøkerer, sykemeldte og personer med nedsatt arbeidsevne.

laptop-g2c165d8d7_1920
medicine-3298451_1280

Samarbeidspartner

Oddaprodukt er underleverandør for A2G Kompetanse og for Kveik Arbeidsliv, som bidra for å kunne tilby “avklaring” for person med behov for å se hva som skal til for at vekommende kommer seg inn i eller blir værende i arbeidsmarkedet.