Kommunalt varig
tilrettelagt aktivitet

Dette tiltaket er et produkt i sammenarbeid med Ullensvang Kommune og Oddaprodukt AS.

Tilbudet er spesielt egent for deg som venter på VTA eller for personer som trenger mer oppfølging enn hva som er krevd til tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA).

KTA skal gi deg en trygg og god arena for vekst og utvikling.

Hva er kommunalt tilrettelagt aktivitet:

(KTA) Kommunalt  tilrettelagt aktivitet er et tiltak som er spesielt rettet mot personer som venter på VTA eller for personer som trenger mer oppfølging enn hva som er krevd til tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA).

KTA skal gi deg en trygg og god arena for vekst og utvikling.

Kommunalt tilrettelagt aktivitet skal gi deg utvikling gjennom aktiviteter som opplæring, diverse aktiviteter eller tilrettelagt arbeidsoppgaver og deltaking i vekstbedriften sitt arbeidsfellesskap.

Mer om målgruppen:

Kommunalt tilrettelagt aktivitet er rettet mot personer som mottar, eller i nær framtid vil få uføretrygt etter folketrygdlov, og som har restarbeidsevne med behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging for å få utløse arbeidsevne sitt.

Det gjelder også for de som er for sterke kandidater for dagsenter, men er for svake for ordinær VTA plass, eller som har behov for tettere oppfølging enn 1 til 5 (i henhold til VTA-Kravspek). Andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle.

Valg av tiltaksarrangører skjer i dialog sammen med søker, vekstbedrift og de utøvende tjenestene innen helse- og omsorg. Tiltaksarrangøren kan avslå søknad med grunngiving.